Selamat Datang.. Kunjungan Tuan Kami Sanjungi...

Thursday, 22 September 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian KSSR Tahun 2 (2)

Rancangan Pelajaran Harian
Beserta Linus - Numerasi

Matapelajaran      : Matematik
Kelas                    : Tahun 2A
Bilangan murid    : 30 orang
Tajuk                    : 10. Panjang
Masa                    : 9:15-10:15 (60 minit)
Standard pelajaran: 10.2 (ii)
Objektif                : Selepas pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:
(i) mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit cm dan m
Aktiviti P&P:
(1) Murid Perdana
1.     Membuat ulangkaji pengajaran.
2.     Bersoal jawab dengan murid mengenai unit ukuran yang sesuai digunakan berdasarkan objek yang ditunjukkan. Contoh:3.  Membimbing murid mengukur dengan menggunakan pembaris serta membaca dengan betul bacaan pada alat pengukur.
4.     Murid merekod bacaan dalam unit cm atau m dengan betul.
5.     Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan berenam dan diberikan lembaran kerja (tugasan). Contoh seperti di bawah.


(2) Murid Linus
  1.  Membuat ulangkaji pengajaran.
  2.  Murid memerhatikan gambar atau ojek yang ditunjukkan dalam komputer.
  3.  Murid diminta membanding beza di antara 2 objek mengikut ukuran cm dan m.  Contoh rumah dan pencil.
  4.  Memberi lembaran kerja (tugasan) dan murid diminta menulis ukuran cm atau m, contoh seperti di bawah.
EMK:
1.     Kreatif (Membina kumpulan murid, kumpulan objek mengikut unit cm dan m)
2.     Inovatif (menggunakan idea baru untuk mengukur, contoh benang atau tali)
3.     TMK ( murid linus )


BBB:
Kotak pencil warna, pencil, kapur, pintu kelas, meja guru, almari, pembaris dalam ukuran cm dan m, pita pengukur, komputer dan lembaran kerja.


Penilaian:
Berkerjasama, ketepatan, teliti dan bertanggungjawab.


Refleksi
1.     Impak:
2.     Tindakan susulan:


0 penambahbaikan: