Selamat Datang.. Kunjungan Tuan Kami Sanjungi...

Thursday, 22 September 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian KSSR Tahun 2

Rancangan Pelajaran Harian
Beserta Linus - Numerasi

Matapelajaran      : Matematik
Kelas                    : Tahun 2A
Bilangan murid    : 30 orang
Tajuk                    : 10. Panjang
Masa                    : 8:15-9:15 (60 minit)
Standard pelajaran : 10.3 (i)
Objektif                : Selepas pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:
(i)   Menganggar panjang suatu objek dalam unit sentimeter dan unit meter dan bandingkan anggaran dengan ukuran sebenar.
Aktiviti P&P:
(1) Murid Perdana
1.     Guru mengimbas isi pelajaran yang lalu.
2.     Bersoal jawab dengan murid mengenai bacaan dan mencatat rekod ukuran dalam unit sentimeter dan meter dengan betul. Contoh:


3.     Guru menunjukkan satu objek maujud seperti botol air dan meminta murid menganggarkan tinggi objek tersebut menggunakan unit yang betul.
4.     Guru merekodkan setiap anggaran ukuran yang diberi oleh murid pada papan tulis.
5.     Kemudian, guru meminta murid membuat ukuran sebenar objek tersebut dan dicatatkan. Lihat perbezaan anggaran dan ukuran sebenar.
6.     Guru mengedarkan lembaran kerja secara individu dan minta murid melengkapkan maklumat yang diminta.

(1) Murid Linus
1.  Guru mengimbas isi pelajaran yang lalu.
2.  Guru membimbing murid membuat anggaan ukuran panjang dalam unit
sentimeter dan meter berpandukan rajah dalam komputer.
     3.  Guru membimbing murid memadankan gambar dan anggaran ukuran yang
sesuai .
Contoh seperti lampiran.

EMK:
1.     Kreatif ( kumpulan objek mengikut unit cm dan m, membanding beza )
2.     TMK ( murid linus membuat padanan )

BBB:
Kotak pencil warna, pencil, kapur, pintu kelas, meja guru, almari, pembaris dalam ukuran cm dan m, pita pengukur, komputer dan lembaran kerja.

Penilaian:
Berkerjasama, ketepatan, teliti dan bertanggungjawab.

Refleksi
1.     Impak: 25 daripada 28 orang murid perdana dapat menganggar dan mengukur sesuatu objek dengan betul.
2.     Tindakan susulan: 3 orang murid diberikan latih tubi tambahan. 


 CONTOH LEMBARAN TUGASAN INDIVIDU ( EVIDENS )
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
 
Objek
Anggaran
Ukuran Sebenar

0 penambahbaikan: